Svengelska bloggen

Svengelska bloggen

Om bloggen/About the Blog

I aim to use this blog to keep up my English and maybe give others some insights in Swedish language. It's not a diary - well not quite...

Asymmetrisk

AbstrakterPosted by Gunvor 2011-09-26 14:24:38

Asymmetrisk – ‘asymmetrical’ must be the word most difficult to spell in the Swedish language. Even on cultural pages in otherwise trustworthy newspapers it is more often than not spelled assymmetrisk. When I find it I immediately lose confidence in the writer and stop reading the article.

Asymmetrisk comes from Greek. The prefix a- is a negative, 'non-'. The Swedish relative is o-, the English and German is un-, Sanskrit a-, Latin in- .You could say osymmetrisk in Swedish or unsymmetrical in English (or maybe even insymmetrical) and immediately understand what it means even if those words are not in the dictionary.

So where does this unnecessary ‘s’ come from? The Latin preposition ad- means ‘to’ or ‘at’. When it is used as a prefix it is often assimilated with the subsequent consonant, e.g. affectus - ‘affect’, aggressio - ‘aggression’, alludere - ‘to allude’, approbare – ‘to approve’, attentio’ – attention. There are many such combinations with words starting with s-, e.g. assensio – ‘assent’, assiduus – ‘assiduous’, assigno – ‘I assign’, assimulo – ‘I assimilate’ assumo – ‘I assume’ etc. So for some strange unreason this double s has trampled into a field where it has no right to be.

(The Latin equivalent of Greek a- is in-, so there can be some confusion here too, as Latin in- can mean both non- and in, related to English in, and Swedish in and i.)


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Gunvor 2011-10-06 16:24:05

Ja, grann, enligt Elias Wessén, Våra ord, betyder inte bara ‘vacker’ och ‘stilig’ utan också ‘tunn’ och ‘fin’, tidigare även ’noga’ och ’omsorgsfull’ – i man-, nog-, orda- och samvetsgrann. Kan även ytterst vara besläktat med trädet gran med urbetydelsen ’fin spets’

Posted by Inga M 2011-10-05 07:14:42

Noggrant är svårt med n också. Ett eller två? Men noggrannt ser fel ut och är det förstås också. Undrar var det ordet kommer ifrån? Kombo av noga och grannlaga kanske?

Posted by Gunvor 2011-10-03 23:21:29

Ja men då har jag ju gjort en insats då!

Mitt svåraste ord är noggrant. Måste alltid stanna och tänka efter där - hur många g, hur många n?!

Posted by Inga Magnusson 2011-09-28 06:24:21

Jag får med skammens rodnad på mina kinder erkänna att jag nog hade stavat fel på det här ordet också! Men det är så pass ovanligt att det inte riktigt har blivit ett stabilt synminne, som det mesta av stavning är, just minnet av hur ordet ska se ut när det är rättstavat. Ibland kan man få en diffus känsla av att något är fel med ett ord men man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är.